0310 RD Černý důlTRANSPARENT

RD Černý důl
Černý důl

Projekční fáze
2020 – architektonická studie

Autorský tým
Tomáš Jeníček
Michaela Macková

Klient

soukromý investor

Plocha pozemku / zastavěná plocha / užitná plocha

961 m2 / 309 m2 / 393 m2