0400 RD MánesovaTRANSPARENT

RD Mánesova
Plzeň

rekonstrukce

Projekční fáze
2021 – architektonická studie

Autorský tým
Tomáš Jeníček
Jiří Hysek
Madina Tokenova

Klient

soukromý investor

Plocha pozemku / zastavěná plocha / užitná plocha

1.288 m2 / 165 m2 / 316 m2